Przeskocz do treści

Projekt wnętrza na poddaszu

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przedmiotowa klauzula informacyjna spełnia wymagania  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ProGrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ul. Pamiątkowej 2/23, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000968355.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@progrupa.com lub  telefonem: (+48) 880 50 55 50.

Dane, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać Państwa dane podane w formularzu, a przekazanie ich jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecydują się jednak Państwo na ich przesłanie, niemożliwe będzie wzięcie udziału w przedmiotowym szkoleniu/warsztatach.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu, organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia/warsztatów, co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator w ramach realizacji umowy może się również kontaktować z Państwem drogą mailową lub telefoniczną. 

Jeżeli jednak wybierają Państwo opcję bezpłatnego szkolenia/ warsztatów powyższy cel powiązany jest ze zgodą na marketing Administratora oraz jego Partnerów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres: kontakt@progrupa.com, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

Dane związane ze szkoleniem przetwarzane będą również:

 • w celu wynikającym ze spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania Państwa danych:

Państwa dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy, przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową – zależnie, który okres będzie dłuższy. 

Dane pobrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania jej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

Komu możemy ujawnić Państwa dane: 

 • naszym pracownikom oraz współpracownikom z uwagi na upoważnienie ich, w związku z wykonywaniem obowiązków;
 • naszym podwykonawcą, mogą to być firmy: księgowe, teleinformatyczne, prawne oraz informatyczne, udostępniające serwery pocztowe oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe;
 • w ramach wyrażonej zgody na marketing partnerów Administratora dane zostaną przekazane również do wskazanych podmiotów, które będą przesyłały do Państwa informacje handlowe w zakresie własnych usług i towarów: Duravit (https://www.duravit.pl/), Hager (https://hager.com/pl), Screendeco (https://www.screendeco.pl/).  

Przekazywanie danych do państw trzecich oraz profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zmiany, zostaną Państwo o tym poinformowani.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak i w ramach profilowania.

Posiadają Państwo poniższe prawa, w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, również uzyskania kopii;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych z wyjątkami wskazanymi w art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO z zastrzeżeniem przypadków, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jednakże odwołanie zgody uniemożliwi uczestniczenie w szkoleniu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.