Przeskocz do treści

Regulamin egzaminów

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Egzamin.
 3. Przystąpienie do egzaminu.
 4. Przebieg egzaminu.
 5. Wyniki.
 6. Certyfikat. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług egzaminacyjnych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy za pośrednictwem strony internetowej https://szkolenia.progrupa.com/egzaminy.

1.2 Podmiotem prowadzącym serwis internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest PROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Pamiątkowej 2/23, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000968355, o numerze REGON 302074921, o numerze NIP 7811877781.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail kontakt@progrupa.com, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

ProGrupa Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań

1.4 Klientem Serwisu Internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

§2 Egzamin

2.1. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

2.2. Część teoretyczna przygotowana jest w formie testu z pytaniami tekstowymi i elementami graficznymi z 4 odpowiedziami.

2.3. W części praktycznej wymagana jest obsługa oprogramowania SketchUp, V-Ray dla SketchUp, Enscape oraz wykorzystanie udostępnionych plików w formacie .skp.

2.4. Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza z zakresu:

 1. Egzamin SketchUp podstawowy.
  1. Znajomość narzędzi rysunkowych (np. Linia, Koło).
  2. Znajomość narzędzi modyfikujących (np. Przesuwanie, Obracanie).
  3.  Style projektowe.
  4.  Poruszanie się w przestrzeni roboczej.
  5. Ustawienia programu.
  6. Znajomość grup i komponentów.
  7. Praca z teksturami.
  8.  Praca z cieniami.
 2.  Egzamin SketchUp zaawansowany.
  1. Zakres na egzamin SketchUp podstawowy.
  2. Metodyka pracy – praca na tagach, import plików.
  3. Zaawansowane funkcje narzędzi.
  4. Przekroje.
  5. Modelowanie terenu.
  6. Instalowanie i zarządzanie rozszerzeniami.
  7. Animacje.
 3. Egzamin V-Ray.
  1. Znajomość Asset Editor.
  2. Tworzenie materiałów.
  3. Frame Buffer.
  4. Światła.
  5. Rendering rozproszony.
  6. Rendering w chmurze.
  7. Proxy i V-Ray Fur.
 4. Egzamin Enscape.
  a. Znajomość interfejsu programu Enscape
  b. Konfiguracja materiałów
  c. Wiedza na temat głównego okna Enscape
  d. Konfiguracja światła naturalnego i świateł sztucznych
  e. Praca z obiektami programu Enscape
  f. Możliwości prezentacji projektu w Enscape

§3 Przystąpienie do egzaminu

3.1. Bezpłatny, jednorazowy udział w egzaminie przysługuje wszystkim uczestnikom naszych szkoleń ze SketchUp, LayOut, V-Ray i Enscape. Do każdego egzaminu certyfikującego można przystąpić wielokrotnie opłacając kolejny udział.

3.2 Przed przystąpieniem do egzaminu uczestnik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i następnie opłacić udział w egzaminie.

3.3. Na adres e-mail podany w formularzu uczestnik otrzymuje indywidualny link, który jest niezbędny do rozpoczęcia egzaminu.

3.4. Do egzaminu niezbędna jest dowolna przeglądarka internetowa oraz nieprzerwany dostęp do Internetu.

3.5. W zależności do egzaminu wymagany jest aktywny programy SketchUp lub SketchUp i  V-Ray dla SketchUp, Enscape. Są one niezbędne do otwarcia plików pomocniczych, wykorzystywanych w niektórych pytaniach.

3.6. Do każdego z dostępnych egzaminów można podejść do 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

§4 Przebieg egzaminu

4.1. Aby przystąpić do egzaminu uczestnik  musi kliknąć indywidualny link, który został przesłany drogą mailową po zakupie egzaminu. 

4.2. Kliknięcie w link przenosi na stronę informacyjną z zasadami przebiegu egzaminu. Uwaga! Kliknięcie linku nie rozpoczyna egzaminu!

4.3. Przed rozpoczęciem testu uczestnik powinien pobrać pliki pomocnicze, a następnie je rozpakować na własnym komputerze (może to potrwać kilka minut).

4.4. Egzamin rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Rozpocznij test”.

4.5. Trwa 60 minut.

4.6. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

4.7. Uczestnik podaje odpowiedź oznaczając znajdujące się przy niej kółko.

4.8. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi dla pytania jest traktowane jako odpowiedź nieprawidłowa.

4.9. Uczestnik może ominąć poszczególne pytanie i potem do niego wrócić.

4.10. Uczestnik może wielokrotnie zmienić odpowiedź dla danego pytania aż do zakończenia egzaminu.

4.11. Egzamin kończy się automatycznie po czasie zależnym od typu egzaminu lub po naciśnięciu przez Uczestnika przycisku „Zakończ” a następnie ‘’Zatwierdź”.

4.12. Po zakończeniu egzaminu Uczestnik ma do niego wgląd bez możliwości modyfikacji odpowiedzi.

§5 Wyniki

5.1. Za poprawną odpowiedź na dane pytanie uczestnik otrzymuje  1 lub 2 punkty. Pytania bez odpowiedzi lub z błędną odpowiedzią otrzymują 0 punktów.

5..2. Maksymalna ilość punktów jest zależna od danego testu.

5.3. Po zakończeniu egzaminu przez użytkownika lub po upływie przewidzianego limitu czasu, aplikacja podsumowuje punkty i wystawia ocenę.

5.4. Próg zaliczenia egzaminu wynosi 80%.

5.4. Do egzaminu można przystąpić wielokrotnie opłacając kolejny udział.

§6 Certyfikat

6.1. Po zaliczeniu egzaminu następuje przygotowanie certyfikatu, który jest wystawiany na osobę przystępującą do egzaminu.

6.2. Certyfikat w języku polskim jest zawarty w cenie egzaminu, dokument w formie elektronicznej przesyłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.