Przeskocz do treści

Program szkoleń

SketchUp podstawy

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Podstawy obsługi programu SketchUp
 • Tworzenie grup, komponentów
 • Podstawowe modelowanie 3D
 • Prezentacja modelu 3D

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z projektowaniem
 • Jeśli interesujesz się zarówno projektowanie wnętrz, jak i architektura
 • Jeśli chcesz nauczyć się obsługi programu SketchUp
 • Jeśli chcesz usystematyzować metodykę pracy w SketchUp

Program

Dzień 1

Zapoznanie się z podstawami programu SketchUp

 1. Podstawy pracy z programem
  • omówienie środowiska pracy programu SketchUp
  • konfigurowanie programu
 2. Poruszanie się w programie
  • sposoby poruszania się w przestrzeni 3D programu SketchUp
  • sposoby i rodzaje zaznaczania obiektów
  • rodzaje widoków i ich wykorzystanie
 3. Omówienie narzędzi programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzi rysunkowych takich jak Linia, Prostokąt, Koło, Łuk, Odsunięcie, Wepchnij wyciągnij
  • przesuwanie i obracanie elementów
  • skalowanie obiektów
 4. Podstawy modelowania w programie SketchUp
  • tworzenie modeli w oparciu o narzędzia rysunkowe
  • edytowanie modeli
Dzień 2

Zaawansowana praca z modelem, sposoby jego prezentacji

 1. Grupy i komponenty
  • tworzenie grup/komponentów
  • edytowanie grup/komponentów
 2. Modelowanie w programie SketchUp
  • tworzenie złożonych trójwymiarowych elementów za pomocą podstawowych narzędzi programu
  • edytowanie obiektów
  • precyzyjne modelowanie obiektów
 3. Tekstury w SketchUp
  • nakładanie materiałów na obiekty
  • pozycjonowanie materiałów
  • edytowanie materiałów
 4. Korzystanie z bibliotek 3D Warehouse
  • importowanie obiektów do programu
 5. Prezentacja modelu
  • zmiana styli dla modelu
  • edytowanie styli
  • ustawienia słońca
  • ustawienia zamglenia

SketchUp zaawansowany

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Doskonalenie metodyki pracy
 • Wykorzystanie wtyczek i tekstur
 • Praca na zaawansowanych narzędziach
 • Omówienie podstaw pracy w LayOut

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli znasz program SketchUp, ale chcesz poszerzyć swoją wiedzę
 • Jeśli chcesz realizować bardziej zaawansowane projekty 3D
 • Jeśli chcesz efektywniej pracować z teksturami, wtyczkami czy komponentami dynamicznymi
 • Jeśli chcesz poznać pracę z LayOut

Program

Dzień 1

Powtórzenie podstaw, doskonalenie metodyki pracy

 1. Powtórzenie podstaw programu
  • poruszanie się w przestrzeni 3D
  • podstawowe skróty klawiaturowe
  • tworzenie grup i komponentów
  • podstawy modelowania w programie
 2. Modelowanie na podstawie zaawansowanych narzędzi programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzia Wyciągnij wzdłuż
  • wykorzystanie narzędzia Bryły
 3. Metodyka pracy
  • praca na warstwach
  • praca z plikami dwg
 4. Dynamiczne komponenty
  • omówienie dynamicznych komponentów
  • Praca w oparciu o dynamiczne komponenty
 5. Wtyczki
  • wtyczki przyspieszające pracę w programie
  • omówienie wybranych wtyczek dla programu SketchUp
  • modelowanie z wykorzystaniem wtyczek
Dzień 2

Praca z zaawansowanymi narzędziami programu SketchUp

 1. Praca na przekrojach
  • tworzenie przekroi
  • edytowanie przekroi
 2. Podstawy pracy w programie LayOut
  • omówienie środowiska pracy
  • tworzenie własnego szablonu w programie LayOut
 3. Praca z plikiem SketchUp w LayOut
  • import pliku w skali
  • aktualizacja zmian modelu w projekcie
 4. Dokumentacja techniczna w LayOut
  • wymiarowanie modelu
  • dodawanie opisów
  • wykorzystanie szablonów z kształtami na przykładzie projektu elektryki
 5. Modelowanie terenu
  • pobieranie gotowego modelu terenu
  • modelowanie terenu od podstaw
  • modelowanie terenu na podstawie mapy

V-Ray dla SketchUp

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
 • Praca na materiałach w V-Ray
 • Ustawienia światła sztucznego i naturalnego
 • Renderowanie scen

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli rzut i przekrój to za mało
 • Jeśli Twoje wizualizacje nie przypominają fotografii
 • Jeśli brakuje Ci wiedzy nt ustawień kamery i światła w wizualizacji
 • Jeśli chcesz wiedzieć jakich parametrów używać do ustawienia materiałów

Program

Dzień 1

Poznanie podstaw programu V-Ray, światło

 1. Podstawy pracy w programie
  • zapoznanie się z interfejsem programu
 2. Ustawienia światła naturalnego
  • omówienie ustawień i parametrów światła naturalnego
  • oświetlanie scen przy pomocy map HDRI
  • światło w programie SketchUp a światło w V-Rayu
 3. Ustawienia kamery wewnątrz programu renderującego
  • objaśnienie działania kamery
  • omówienie ustawień i parametrów kamery
 4. Ustawienia światła sztucznego
  • rodzaje świateł
  • objaśnienie ustawień światła
Dzień 2

Światło i materiały w programie V-Ray

 1. Ustawianie świateł sztucznych w modelu
  • dobór oświetlenia w scenie
  • w jaki sposób ustawiać światło w scenie
 2. Praca na materiałach
  • omówienie edytora materiałów
  • omówienie warstw materiałów
  • rodzaje materiałów
  • importowanie materiałów
  • tworzenie własnych materiałów
  • dodawanie i usuwanie warstw materiałów
  • zapisywanie materiałów
  • omówienie ustawień i parametrów edytora materiałów
  • bump
  • displacement
Dzień 3

Ustawienia programu V-Ray

 1. Ustawienia silnika renderującego
  • ustawienia dla renderingu testowego i finalnego
  • objaśnienie poszczególnych ustawień
 2. Renderowanie scen
  • rendering testowy/finalny
 3. Omówienie elementów geometrycznych
  • V-Ray Proxy
  • V-Ray Fur
  • V-Ray Mesh Clipper
 4. Podstawy postprocesingu

SketchUp podstawy

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Podstawy obsługi programu SketchUp
 • Tworzenie grup, komponentów
 • Podstawowe modelowanie 3D
 • Prezentacja modelu 3D

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z projektowaniem
 • Jeśli interesujesz się zarówno projektowanie wnętrz, jak i architektura
 • Jeśli chcesz nauczyć się obsługi programu SketchUp
 • Jeśli chcesz usystematyzować metodykę pracy w SketchUp

Program

Dzień 1

Zapoznanie się z podstawami programu SketchUp

 1. Podstawy pracy z programem
  • omówienie środowiska pracy programu SketchUp
  • konfigurowanie programu
 2. Poruszanie się w programie
  • sposoby poruszania się w przestrzeni 3D programu SketchUp
  • sposoby i rodzaje zaznaczania obiektów
  • rodzaje widoków i ich wykorzystanie
 3. Omówienie narzędzi programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzi rysunkowych takich jak Linia, Prostokąt, Koło, Łuk, Odsunięcie, Wepchnij / Wyciągnij
Dzień 2

Zapoznanie się z podstawami programu SketchUp

 1. Omówienie narzędzi modyfikujących programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzi takich jak Przesuń, Obróć, Wepchnij / Wyciągnij, Odsunięcie, Skala
 2. Kopiowanie elementów
  • kopiowanie w osi
  • kopiowanie po obrocie
Dzień 3

Zaawansowana praca z modelem, sposoby jego prezentacji

 1. Grupy i komponenty
  • tworzenie grup/komponentów
  • edytowanie grup/komponentów
 2. Modelowanie w programie SketchUp
  • tworzenie złożonych trójwymiarowych elementów za pomocą podstawowych narzędzi programu
  • edytowanie obiektów
  • precyzyjne modelowanie obiektów
 3. Tekstury w SketchUp
  • nakładanie materiałów na obiekty
  • pozycjonowanie materiałów
  • edytowanie materiałów
  • importowanie materiałów
 4. Korzystanie z bibliotek 3D Warehouse
  • importowanie obiektów do programu
 5. Prezentacja modelu
  • zmiana styli dla modelu
  • edytowanie styli
  • ustawienia słońca

SketchUp zaawansowany

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Doskonalenie metodyki pracy
 • Wykorzystanie wtyczek i tekstur
 • Praca na zaawansowanych narzędziach
 • Omówienie podstaw pracy w LayOut

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli znasz program SketchUp, ale chcesz poszerzyć swoją wiedzę
 • Jeśli chcesz realizować bardziej zaawansowane projekty 3D
 • Jeśli chcesz efektywniej pracować z teksturami, wtyczkami czy komponentami dynamicznymi
 • Jeśli chcesz poznać pracę z LayOut

Program

Dzień 1

Powtórzenie podstaw, nowe narzędzia

 1. Powtórzenie podstaw programu
  • poruszanie się w przestrzeni 3D
  • podstawowe skróty klawiaturowe
  • tworzenie grup i komponentów
  • podstawy modelowania w programie
 2. Modelowanie na podstawie zaawansowanych narzędzi programu SketchUp
  • wykorzystanie narzędzia Wyciągnij wzdłuż
  • wykorzystanie narzędzia Bryły
Dzień 2

Doskonalenie metodyki pracy

 1. Metodyka pracy
  • praca na warstwach
  • praca z plikami dwg
 2. Dynamiczne komponenty
  • omówienie dynamicznych komponentów
  • Praca w oparciu o dynamiczne komponenty
 3. Wtyczki
  • wtyczki przyspieszające pracę w programie
  • omówienie wybranych wtyczek dla programu SketchUp
  • modelowanie z wykorzystaniem wtyczek
Dzień 3

Praca z zaawansowanymi narzędziami programu SketchUp

 1. Praca na przekrojach
  • tworzenie przekroi
  • edytowanie przekroi
 2. Modelowanie terenu
  • pobieranie gotowego modelu terenu
  • modelowanie terenu od podstaw
  • modelowanie terenu na podstawie mapy

V-Ray dla SketchUp

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
 • Praca na materiałach w V-Ray
 • Ustawienia światła sztucznego i naturalnego
 • Renderowanie scen

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli rzut i przekrój to za mało
 • Jeśli Twoje wizualizacje nie przypominają fotografii
 • Jeśli brakuje Ci wiedzy nt ustawień kamery i światła w wizualizacji
 • Jeśli chcesz wiedzieć jakich parametrów używać do ustawienia materiałów

Program

Dzień 1

Poznanie podstaw programu V-Ray

 1. Podstawy pracy w programie
  • zapoznanie się z interfejsem programu
 2. Ustawienia światła naturalnego
  • omówienie ustawień i parametrów światła naturalnego
  • oświetlanie scen przy pomocy map HDRI
  • światło w programie SketchUp a światło w V-Rayu
 3. Ustawienia kamery wewnątrz programu renderującego
  • objaśnienie działania kamery
  • omówienie ustawień i parametrów kamery
Dzień 2

Światło w programie V-Ray

 1. Powtórzenie informacji o świetle naturalnym
  • światło naturalne w scenie
 2. Ustawienia światła sztucznego
  • rodzaje świateł
  • objaśnienie ustawień światła
 3. Ustawianie świateł sztucznych w modelu
  • dobór oświetlenia w scenie
  • w jaki sposób ustawiać światło w scenie
Dzień 3

Materiały w V-Ray

 1. Praca na materiałach
  • omówienie edytora materiałów
  • omówienie warstw materiałów
  • rodzaje materiałów
  • importowanie materiałów
  • tworzenie własnych materiałów
  • dodawanie i usuwanie warstw materiałów
  • zapisywanie materiałów
  • omówienie ustawień i parametrów edytora materiałów
  • bump
  • displacement
Dzień 4

Ustawienia programu V-Ray

 1. Ustawienia silnika renderującego
  • ustawienia dla renderingu testowego i finalnego
  • objaśnienie poszczególnych ustawień
 2. Renderowanie scen
  • rendering testowy/finalny
 3. Omówienie elementów geometrycznych
  • V-Ray Proxy
  • V-Ray Fur
  • V-Ray Mesh Clipper
 4. Podstawy postprocesingu

V-Ray dla SketchUp Zaawansowany

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Zaawansowanej pracy na materiałach V-Ray
 • Renderingu animacji z wykorzystaniem V-Ray Vision
 • Pracy z teksturami proceduralnymi
 • Zaawansowanej pracy z obiektami V-Ray

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli znasz podstawy V-Ray
 • Jeśli temat oświetlenia scen jest dla Ciebie opanowany
 • Jeśli chcesz zgłębić temat materiałów
 • Jeśli do prezentacji projektów potrzebujesz animacji

Program

Dzień 1

Animacja w V-Ray, Warstwy materiałów

 1. Powtórzenie podstaw
  • Powtórzenie podstaw V-Ray z ustawień materiałów
 2. Animacja w V-Ray z wykorzystaniem V-Ray Vision
  • Omówienie silnika renderującego V-Ray Vision
  • Ustawienia animacji dla renderingu w V-Ray Vision
 3. Materiały w V-Ray
  • Omówienie warstw materiału V-Ray
  • Praca w oparciu o dodatkowe warstwy materiałów V-Ray
Dzień 2

Materiały tworzone z poziomu V-Ray, Tekstury proceduralne

 1. Materiały w V-Ray
  • Rodzaje dodatkowych materiałów V-Ray
  • Omówienie ustawień i parametrów materiału TwoSided
  • Omówienie ustawień i parametrów materiału Subsurface Scattering
 2. Tekstury proceduralne
  • Omówienie ustawień i parametrów wybranych tekstur proceduralnych
  • Praca z wykorzystaniem tekstur proceduralnych
Dzień 3

Pozycjonowanie materiałów, zaawansowana praca z obiektami V-Ray

 1. Losowość w ułożeniu materiałów V-Ray
  • Omówienie sposobów na losowe rozłożenie materiałów
  • Praca z teksturą proceduralną UVW Placement
  • Praca z teksturą proceduralną Multi-Sub
 2. Zaawansowana praca z obiektami w V-Ray
  • V-Ray Proxy
  • V-Ray Scene
  • V-Ray Fur
 3. Postprodukcja w V-Ray
  • Postprodukcja w oknie renderingu z wykorzystaniem Render Elements

Światło sztuczne w V-Ray

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
 • Ustawienia światła sztucznego i naturalnego
 • Renderowanie scen

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeśli rzut i przekrój to za mało
 • Jeśli Twoje wizualizacje nie przypominają fotografii
 • Jeśli brakuje Ci wiedzy nt ustawień kamery i światła w wizualizacji

Program

Dzień 1

Światło w programie V-Ray

 1. Ustawienia światła sztucznego
  • rodzaje świateł
  • objaśnienie ustawień światła
 2. Ustawianie świateł sztucznych w modelu
  • dobór oświetlenia w scenie
  • w jaki sposób ustawiać światło w scenie

SketchUp LayOut

Czego uczymy na szkoleniu?

 • Tworzenia dokumentacji technicznej
 • Konfiguracji programu pod własne potrzeby
 • Pracy w narzędziu kompatybilnym ze SketchUp

Kiedy warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Jeżeli potrzebujesz profesjonalnie wyglądającej dokumentacji
 • Gdy printscreen z programu SketchUp to za mało
 • Gdy jesteś gotów przyspieszyć proces tworzenia projektów

Program

Dzień 1

Praca w programie LayOut

 1. Podstawy pracy w LayOut
  • Poruszanie się w programie
  • Narzędzia w LayOut
  • Konfiguracja szablonu
 2. Praca z plikiem SketchUp w LayOut
  • Import pliku SketchUp w skali
  • Dodawanie wymiarów, opisów itp.
  • Tworzenie własnych bibliotek
 3. Eksport dokumentacji do druku

Informacje dla uczestników

 1. Szkolenie stacjonarne odbywa się w godzinach od 9.00 do 17.00. Szkolenie online odbywa się w godzinach od 10.00 do 14.00.
 2. Podczas szkolenia stacjonarnego zapewniamy Państwu wyżywienie i napoje, niezbędne materiały szkoleniowe.
 3. Na czas trwania zajęć stacjonarnych każdy uczestnik otrzyma oryginalne oprogramowanie. W przypadku zajęć online należy pobrać aktualną wersję demonstracyjną oprogramowania.
 4. Każdy z uczestników proszony jest o przybycie z własnym komputerem przenośnym o parametrach nie słabszych niż:
  • System operacyjny:
   - Windows 10 lub nowszy
   - Mac OS X 10.14 (Mojave) lub nowszy
  • Myszka z trzema przyciskami,
  • Karta graficzna w pełni kompatybilna z Open GL w wersji 3.0 lub nowszej,
  • Procesor 2.1+ GHz Intel™ lub szybszy.
 5. Po zakończeniu zajęć stacjonarnych, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.